خرید از فروشگاه “مخصوص”

# کد کالا نام محصول قیمت واحد (تومان) تعداد مجموع (تومان)
1 3-0788 هشدار دهنده زمان مصرف دارو 24,000 عدد 24,000 حذف