خرید از فروشگاه “مخصوص”

# کد کالا نام محصول قیمت واحد (تومان) تعداد مجموع (تومان)
1 3-0758 پاور لیپس power lip دستگاه پروتز موقتی لب 180,000 عدد 180,000 حذف