خرید از فروشگاه “مخصوص”

# کد کالا نام محصول قیمت واحد (تومان) تعداد مجموع (تومان)
1 3-0694 فروش پستی گیاه حشره خوار یا گیاه مگس خوار یا گیاه گوشت خوار 15,000 عدد 15,000 حذف