خرید از فروشگاه “مخصوص”

# کد کالا نام محصول قیمت واحد (تومان) تعداد مجموع (تومان)
1 3-0581 خرید نیم سرویس فیروزه, فروش نیم ست فیروزه 45,000 عدد 45,000 حذف