خرید از فروشگاه “مخصوص”

# کد کالا نام محصول قیمت واحد (تومان) تعداد مجموع (تومان)
1 3-0421 دستگاه بافت مو 42,000 عدد 42,000 حذف