خرید از فروشگاه “مخصوص”

# کد کالا نام محصول قیمت واحد (تومان) تعداد مجموع (تومان)
1 3-0102 چاقوهای آشپزخانه کیتچن شف Kitchen Chef ( با پایه چوبی ) 232,500 عدد 232,500 حذف