خرید از فروشگاه “مخصوص”

# کد کالا نام محصول قیمت واحد (تومان) تعداد مجموع (تومان)
1 3-0024 بخار شو هاش دو او ماپ H2O Mop (کف شوی و زمین شوی کف منزل) 90,000 عدد 90,000 حذف